Cassiopeia ruta

20180211_080617936_iOSGarn: Scheepjes Catona 109-pack och färg 404 från Favoritgarner.

Virknål: 3,0

Förkortningar:
Hö – hoppa över
Lm – luftmaska
sm – smygmaska
hst – halvstolpe
st – stolpe
fm – fast maska
picot – 3 lm, sm i första m
lmb – luftmaskbåge
rel fm fr – relief fast maska framifrån
3st tills – 3 st tillsammans. Virka 3 st, men gör inte sista genomdraget utan behåll m på nålen (= 4 m), omslag och dra garnet genom de 4 m.
5 st tills – 5 st tillsammans. Virka 5 st, men gör inte sista genomdraget utan behåll m på nålen (= 6 m), omslag och dra garnet genom de 6 m.

Gör en luftmaskring av 4 lm, sm i första lm.

Varv 1
2 lm (räknas som * hst) st, picot, st, hst, fm, upprepa från * 3 gånger till och avsluta med sm i andra lm. (Totalt 4 blomblad, dvs 4 pic, 4 fm, 8 st och 8 hst) Klipp av tråden. Bild 1

Varv 2
* St + 2 lm + st i pic, 2 lm, rel fm fr om fm, 2 lm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Totalt 4 rel fm, 8 st och 12 2-lmb. Bild 2

Varv 3
Sm till 2 lmb, 6 lm (räknas som st + 3 lm), st om samma 2-lmb, *2 lm, hö 2-lmb, 4 st i rel fm, 2 lm, hö 2-lmb, st + 3 lm + st om nästa  2-lmb , upprepa från *2 ggr till, 2 lm, hö 2-lmb, 4 st i rel fm, 2 lm och avsluta med sm i 3:e lm. Klipp av tråden. Bild 3

Varv 4
3st tills + lm + pic + lm + 3st tills om 3-lmb, 2 lm, fm om nästa 2-lmb, 2 lm, 3 st tills + pic + 3st tills mitt emellan de 4 st, 2 lm, fm om nästa 2-lmb, 2 lm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i 3st tills. Totalt 8 grupper av 3st tills + pic + 3 st tills, men i hörnen är det även 1 lm före och efter pic, 8 fm och 16 2-lmb. Bild 4

20180210_133828943_iOS

Varv 5
*3 hst i bakre mb på 3st tills precis före hörnpicoten (bild 5), hst om lm före picot, st + lm + st i lm som picoten är gjord (stoppa i nålen i lm bakom picoten, så att picoten hamnar framför stolparna, bild 6 och 7), hst om lm efter picot, 3 hst i bakre mb på nästa 3 st tills, 5st tills (2 om 2-lmb, en i fm och 2 om nästa 2-lmb, bild 8 och 9) 2 hst i bakre mb på nästa 3st tills, hst i lm som picot är gjord i, 2 hst i nästa 3 st tills, 5st tills (2 om 2lmb, en i fm och 2 om nästa 2lmb, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första hst. Bild 10

Varv 6
1 lm (räknas som första fm) fm i varje m varvet runt, men om varje hörns 1-lmb virkas fm+lm+fm. Avsluta med sm om första lm. Totalt 19 fm på varje sida och en 1-lmb i varje hörn. Klipp av tråden och fäst. Bild 11. Blocka rutan för bästa resultat. Bild 12

20180210_134125935_iOS

20180210_134259178_iOS