Lysithea Mandala

20180404_163657715_iOSFärgkombo: 413, 249 och 395

20180405_135423205_iOSFärgkombo: 074, 240, 394 och 222.

Garn: Scheepjes Maxi Sweet Treat i olika färger (total åtgång ca 40 g till en mandala) från Favoritgarner.
Nål: 2,0 mm
Storlek: 34 cm i diameter när den är blockad.

Förkortningar:
hö – hoppa över
m – maska
lm – luftmaska
sm – smygmaska
fm – fast maska
lfm – lång fast maska som görs med nedtag två varv längre ner.
hst – halvstolpe
st – stolpe
dst – dubbelstolpe
mb – maskbåge
lmb – luftmaskbåge
rel fm bak – relief fast maska bakifrån
rel fm fr – relief fast maska framifrån
rel dst fr – relief dubbelstolpe framifrån
rel 3dst fr – relief tredubbelstolpe framifrån
3 st tills – 3 stolpar tillsammans Virka 3 st, men gör inte sista genomdraget utan behåll m på nålen (= 4 m), omslag och dra garnet genom de 4 m.
2 dst tills – 2 dubbelstolpar tillsammans   Virka 2 dst, men gör inte sista genomdraget på nålen utan behåll m på nålen (= 3 m), omslag och dra genom de 3 m.
2 rel dst tills fr – Virka två relief dubbelstolpar tillsammans framifrån. Görs på samma sätt som 2 dst tills men som relief framifrån.
3 dst tills – 3 dubbelstolpar tillsammans   Virka 3 dst, men gör inte sista genomdraget på nålen utan behåll m på nålen (= 4 m), omslag och dra genom de 4 m.

puff – puffmaska    Omslag, hämta garnet genom angiven m, omslag, hämta garnet i samma m, upprepa tills du har 11 m på nålen, gör ett till omslag och dra genom alla 11 m. Lås puffen med en luftmaska.

pic – picot Virka 3 lm, gör en sm i den första lm.

Gör en lm-ring av 4 lm, sm i första lm.

Varv 1
3 lm, 11 st om ringen. Avsluta varvet med en sm i 3:e lm.

Varv 2
Alla m på detta varv virkas i främre mb.
Sm i nästa st, 3 lm (räknas som st) + 4 st i samma m som sm, fm i nästa m, *5 st i nästa m, fm i nästa m, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Totalt 6 grupper med 5 st i varje grupp och 1 fm mellan varje grupp.

Varv 3
5 dst i bakre mb där en fm är gjord i den främre,* rel fm bak om den 3:e av de fem st (bild 3), 5 dst i bakre mb på nästa m där en fm är gjord i den främre, upprepa från * varvet runt, men sista gången blir det  rel fm bak om den 3:e st och sen sm i den första dst. Totalt 6 grupper med dst och 6 rel fm bak. Bild 4.

20180405_111812067_iOSVarv 4
*Rel fm fr om rel fm, 1 fm i bakre mb på var och en av följande 5 dst, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första rel fm. Totalt 30 fm och 6 rel fm.

Varv 5
St + 2 lm + st i rel fm,*3 lm, hö 2 m, fm i nästa m, 3 lm, hö 2 m, st + 2 lm + st i rel fm, upprepa från * varvet runt, 3 lm, hö 2 m, fm i nästa m, 3 lm, sm i 3:e lm. Totalt 12 st, 6 stycken 2-lmb, 6 fm och 12 stycken 3-lmb. Bild 6.

Varv 6
*3 st om 2-lmb, 4 lm, fm + 4 lm + fm i fm, 4 lm upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Totalt 6 grupper med 3 st, 6 stycken 4-lmb mellan 2 fm och 12 stycken andra 4-lmb.

Varv 7
*7 st om 4-lmb mellan två fm, fm om nästa 4-lmb, 2 lm, st i st, lm, st i st, lm, st i st, 2 lm, fm om 4-lmb, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. 6 grupper med 7 st, 6 grupper med 3 st med en lm mellan varje st, 12 fm och 12 stycken 2-lmb. Bild 8. 

20180405_112014489_iOSVarv 8
*3 st tills om 1-lmb efter första st i en grupp av tre, 3 lm, 3 st tills om nästa 1-lmb (se bild 9), 2 lm, hö lmb + fm, 1 st i bakre mb i var och en av följande 7 st, 2 lm, hö fm + lmb + st, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i 3 st tills. Bild 10. 

Varv 9
Sm till 3-lmb, *3 st tills + 3 lm + 3 st tills om 3-lmb, 3 lm, fm om 2-lmb, 3 lm, hö st, st + lm + st i st, hö st, st + lm + st i st, hö st, st + lm + st i st, 3 lm, hö st, fm om 2-lmb, 3 lm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i 3 st tills. Klipp av tråden. Bild 11.

Varv 10
*3 st tills + 3 lm + 3 st tills om 3-lmb mellan 2 stycken 3 st tills-grupper (bild 12), 2 lm, st om 3-lmb, hö fm, st om 3-lmb, 2 lm, hö st, st + lm + st om 1-lmb, hö 2 st, st + lm + st om 1-lmb, hö 2 st, st + lm + st om 1-lmb, 2 lm, st om 3-lmb, hö fm, st om 3-lmb, 2 lm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i 3 st tills. Bild 13.

20180405_112340193_iOS

20180405_112519438_iOS

Varv 11
Sm till 3-lmb, *3 st tills + 3 lm + 3 st tills om 3-lmb, 4 lm, rel 3dst fr om fm från varv 9 (bild 14), 4 lm, 2 dst tills i första och andra st (bild 15), 2 lm, 2 dst tills i 3:e och 4:e st, 2 lm, 2 dst tills i 5:e och 6:e st, 4 lm, rel 3dst fr om fm från varv 9, 4 lm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i 3 st tills. Bild 16.

Varv 12
*3 st om första 2-lmb efter 2 dst tills (bild 17), hö 2 dst tills, 3 st om 2-lmb, 3 lm, fm om 4-lmb, 8 dst i rel 3 dst, fm om 4-lmb, 3 lm, hö 3 st tills, 3 st om 3-lmb, 3 lm, hö 3 st tills, fm om 4-lmb, 8 dst i i rel 3dst, fm om 4-lmb, 3 lm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Bild 18.

Varv 13
*1 fm  i bakre mb på var och en av tre st om 3-lmb (bild 19), 2 lm, hö lmb + fm, hst om utrymmet mellan första och andra dst, hst mellan alla följande dst (totalt 7 hst med den första inräknad, bild 20) 2 lm, hö dst + fm + lmb, 1 hst i bakre mb på var och en av följande 3 st, 2 lm, 1 hst i bakre mb på var och en av följande 3 st (bild 21), 2 lm, hö lmb + fm, hst om utrymmet mellan första och andra dst, 1 hst mellan alla följande dst (totalt 7 hst med den första inräknad), 2 lm, hö dst + fm + lmb, upprepa från * varvet ut och avsluta med sm i första fm. Här kan duken kännas vågig, men den kommer att släta ut sig efter några fler varv. Bild 22.

20180405_112918434_iOS

20180405_113302221_iOS

Varv 14
*St i den första av 3 fm, 2 lm, hö fm, st i fm, 2 lm, hö lmb, st i hst, (2 lm, hö hst, st i hst) 3 ggr (bild 23), 2 lm, hö 2-lmb, st i hst, 2 lm, hö hst, st i hst, 2 lm, hö 2-lmb, st i hst, 2 lm, hö hst, st i hst, 2 lm, hö lmb, st i hst, (2 lm, hö hst, st i hst) 3 ggr, 2 lm, hö 2-lmb, upprepa från * varvet runt, sm i första st. Totalt 84 stolpar med 2 lm mellan varje. Bild 24.

Varv 15
3 lm (räknas som första st) *2 st om lmb, st i nästa st, hö 1 lmb, st i nästa st, upprepa från * varvet runt men sista gången görs inte st i nästa st utan varvet avslutas med sm i första st. Klipp av tråden. Totalt 42 grupper av 4 stolpar. Bild 25.

Varv 16
*1 hst i den 2:a st och 1 hst  i den  3:e st  i en st-grupp, 2 lfm om 2-lmb från varv 14 (bild 26), upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första hst. Den inledande hst görs stående eller sm + 2 lm. Klipp av tråden. Bild 27.

Varv 17
*Två st i den första av två hst, två st i nästa hst, 1 lm, hö 2 lfm, upprepa från * varvet ut och avsluta med sm i första st. Den inledande st görs stående eller sm + 3 lm. Klipp av tråden. Bild 28.

20180405_113435691_iOS

Varv 18
*2 st om 1-lmb, 2 lm, fm mellan de två stolp-paren, 2 lm, upprepa från * varvet ut och avsluta med sm i första st. Den inledande st görs stående eller sm + 3 lm. Bild 29.

Varv 19
2 st i den första av två st, 2 st i nästa st, 1 lm, hö fm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Klipp av tråden. Den första st på varvet görs av 3 lm. Bild 30.

Varv 20
*Rel 3dst om fm från varv 18, 2 lm, puff mitt emellan de två st-paren, 2 lm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första rel 3dst. Totalt 42 puffar och 42 rel 3dst. Den inledande rel 3dst görs stående. Bild 31.

Varv 21
3 dst tills + 5 lm + 3 dst tills i rel 3dst, *3 dst tills + 5 lm + 3 dst tills i nästa rel 3dst, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i 3 dst tills. Första dst på varvet görs av 4 lm. Bild 32.

20180405_113614232_iOS

Varv 22
Sm till 5-lmb, 3 st + 3 lm + 3 st om 5-lmb, *3 st + 3 lm + 3 st om nästa 5-lmb, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Första st på varvet görs av 3 lm. Klipp av tråden. Bild 33.

Varv 23
*Rel dst fr om sista st i en st-grupp, rel dst fr om första st i nästa st-grupp (bild 34), 5 dst om 3-lmb, upprepa från * varvet ut och avsluta med sm i rel dst. Klipp av tråden.  Bild 35.

Varv 24
*Fm i den första av 5 dst, 4 lm, hö 1 dst, fm i nästa dst, 4 lm, hö 1 dst, fm i nästa dst, 1 fm i var och en av följande två rel dst fr, upprepa från * varvet ut och avsluta med sm i fm. Varvets första fm kan göras stående, eller genom att göra sm och 1 lm. Bild 36.

20180405_113854502_iOS

Varv 25
Sm om lmb, *4 fm om lmb, pic, 4 fm om nästa lmb, 2 rel dst  tills fr om de två rel dst från varv 23 (bild 37),  upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första fm.
Fäst alla trådar. Blocka för bästa resultat!

Om du gör en Lysithea mandala och lägger ut bilder i sociala medier skulle jag bli jätteglad om du hänvisar till min blogg och taggar #frostvirka och #Lysitheamandala.

20180405_135423205_iOS