Frostvirka Scarf

 

20180103_094626637_iOS

Garn: Scheepjes Riverwashed XL från Favoritgarner
2 nystan 985 Ganges
1 nystan 983 Mekong

Nål: 5

Förkortningar:
m – maska
st – stolpe
fm – fast maska
lm – luftmaska
sm – smygmaska
mb – maskbåge
lmb – luftmaskbåge
hö – hoppa över

storlek: ca 157 cm lång och 13 cm bred

Bra att veta: Alla varv virkas från rätsidan och tråden klipps av efter varje varv. Spara 14 cm ände i början och slutet på varje varv, de blir en del av fransarna. Du kan välja att börja stolpvarven med stående st,  eller sm + 3 lm. På de varv som börjar med fm kan du göra en stående fm eller sm + 1 lm.

Lägg upp 245 lm med färg 985.

Varv 1:
St i 4:e lm från nålen, st i nästa m, *3 lm, hö 2 m, fm i nästa m, 3 lm, hö 2 m, 1 st i var och en av följande 3 m, upprepa från * varvet ut. Klipp av tråden (kom ihåg att spara 14 cm ände).

Varv 2:
Färg 983  Alla fm görs i bakre mb.
En fm i var och en av de tre st, *5 lm, hö 3-lmb + fm + 3-lmb, 1 fm i var och en av följande 3 st, upprepa från * varvet ut. Klipp av tråden.

Varv 3:
Färg 985   Alla st görs i bakre mb.
En st i var och en av de tre fm, *3 lm, fm om 5-lmb, 3 lm,  1 st i var och en av följande 3 fm, upprepa från * varvet ut. Klipp av tråden (kom ihåg att spara 14 cm ände).

Upprepa varv 2 och 3 tills du har 6 varv med stolpar och 5 varv med fm. Du slutar med varv 3.

Avslutande varv :
Färg 985. Även detta varv virkas från rätsidan.
Sm i var och en av de tre st, *5 lm, hö 3-lmb + fm + 3-lmb, sm i var och en av de 3 st, upprepa från * varvet ut.

Inga trådar behöver fästas eftersom de fungerar som fransar.
Klipp 12 st 29 cm långa trådar av färg 983 och knyt fast 6 st i vardera änden av scarfen.