Vantar Lingon

20170924_123647337_iOS

Copyright by Ellinor Widéen @frostvirka

Om du virkar efter mitt mönster och lägger ut på sociala medier så önskar jag  att du hänvisar till min blogg frostvirka.wordpress.com och taggar med #frostvirka.

Garn: Scheepjes Stonewashed

  1. 801 Moonstone
  2. 806 Canada Jade
  3. 807 Red Jasper
  4. 833 Beryl
  5. 804 Boulder Opal

Virknål: 3,0

Förkortningar:

M – maska

Mb – maskbåge

Lm – luftmaska

Fm – fast maska

Sm – smygmaska

Hst – halvstolpe

St – stolpe

Dst – dubbelstolpe

Hö – hoppa över

Rel.fm fr – Relief fast maska framifrån som görs om en fast maska.

2fmtills – Nedtag i nästa m, dra upp tråden men dra inte igenom maskan, nedtag i nästa m, dra upp tråden, omtag, dra igenom dina 3 maskor på nålen.

2 hst tills – Omtag, nedtag i nästa m, dra upp tråden men dra inte igenom maskan, omtag, nedtag i nästa m, dra upp tråden, omtag, dra igenom dina 5 maskor på nålen.

Mudd:

OBS Alla varv på mudden (utom varv 1) startar med 1 lm, en sk vändmaska.

Lägg upp 19 lm med garn 1.

Varv 1.   Fm i andra lm från nålen. Sedan 1 fm i varje lm varvet ut. Totalt 18 fm. Vänd på arbetet.

Virka fram och tillbaka med fm i bakre mb på varje maska till önskat mått. Jag virkade totalt 37 varv.

Virka ihop mudden från avigsidan med sm genom bakre mb på varv 37 och genom luftmaskorna på varv 1. Totalt 18 sm. Klipp inte av tråden.

Vanten:

Varv 1: Fördela 42 fm i kanten på mudden, starta med en lm och sen en fm där din mudd är ihopvirkad. Avsluta med sm i första fm. Se bild 1 (färgerna är andra för att kontrasterna ska synas bättre). Klipp av tråden.

20170924_135408496_iOS

Varv 2 : Färg 2 Stående fm i första fm (den som sm från varv 1 är gjord i),* hst, st, dst, st, hst, fm, upprepa från * varvet runt och efter din sista hst, avsluta med sm i första fm. Du har nu 7 bågar på vanten. Klipp av tråden. Se bild 2.

Varv 3: Färg 1 Stående rel.fm fr om första fm, *fm i bakre mb på alla  hst  och st och dst, rel.fm fr om fm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första rel.fm. Klipp av tråden. Se bild 3.

Varv 4 : På detta varv görs alla maskor i bakre mb, utom fm som görs genom båda mb. Dst hamnar alltid i rel.fm.  Färg 3      4 lm i bakre mb på rel.fm, *st, hst, fm, hst, st, dst, upprepa från * varvet runt, efter din sista st, avsluta med sm i 4:e lm. Klipp av tråden. Se bild 4.

Varv 5: Färg 1 Stående fm i 4:e lm från varv 4, fm i bakre mb på följande st och hst, rel.fm fr om fm *fm i bakre mb på alla hst och st och dst, rel.fm fr om alla fm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första fm. Klipp av tråden.

Varv 6: På detta varv göra alla maskor i bakre mb, utom fm som görs genom båda mb. Dst hamnar alltid i rel.fm. Färg 2    Stående fm i första fm, * hst, st, dst, st, hst, fm, upprepa från * varvet runt och efter din sista hst, avsluta med sm i första fm. Klipp av tråden.

Varv 7: Färg 1 Som varv 3

Varv 8: Färg 5 Som varv 4

 

Varv 9 : Färg 1 Som varv 5

Varv 10: Färg 2 Som varv 6

Varv 11: Färg 1 Som varv 3

 

Varv 12 vänster vante

På detta varv göra alla maskor i bakre mb, utom fm som görs genom båda mb. Dst hamnar alltid i rel.fm.  

Färg 4      4 lm i bakre mb på rel.fm, st i nästa fm, hst i nästa fm, fm genom båda mb på nästa fm, 11 lm, hö 2 fm+ rel.fm + 5 fm + rel.fm + 2 fm, * hst, st, dst, st, hst, fm, upprepa från * varvet runt och efter din sista st, avsluta med sm i 4:e lm.

 

Varv 12 höger vante

På detta varv göra alla maskor i bakre mb, utom fm som görs genom båda mb. Dst hamnar alltid i rel.fm.

Färg 4  4 lm i bakre mb på rel.fm, *st i nästa fm, hst i nästa fm, fm, hst, st , dst, upprepa från * tills du har två  och en halv båge kvar och precis gjort en fm, 11 lm , hö 11 fm (inkl rel.fm), gör en fm i nästa fm, hst i nästa, dst i nästa och avsluta med sm i 4:e lm.

20170921_142749301_iOS

Varv 13: Färg 1 Stående fm i 4:e lm, 1 fm i bakre mb i  var och en av följande st + hst, rel.fm om nästa fm, 11 fm i de 11 lm, rel.fm fr  om nästa fm,  *fm i bakre mb på alla  hst  och st och dst, rel.fm fr om alla fm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första fm. Klipp av tråden.

Varv 14  Färg 2 som varv 6

Varv 15  Färg 1 som varv 3

Varv 16 Färg 3 som varv 4

Varv 17 Färg 1 som varv 5

Varv 18 Färg 2 som varv 6

Varv 19 Färg 1 som varv 3

Varv 20  Färg 5 som varv 4

Varv 21  Färg 1 som varv 5

 

Varv 22 Färg 2 På detta varv virkas alla maskor i bakre mb, utom fm som virkas genom båda mb. Stående fm i första fm, * hst i nästa fm, st i nästa, dst i rel.fm, st i nästa, hst i nästa, fm+hst virkas tills genom att (ta upp tråden genom nästa m, omtag, ner i nästa och sen nytt omtag och dra igenom alla fyra maskor på nålen), st i nästa fm, dst i rel.fm, st i nästa, hst i nästa, fm i nästa, upprepa från * varvet ut och efter sista hst avsluta med sm i första fm. Totalt 3 minskningar på varvet.

 

Varv 23:  Färg 1 Alla maskor på detta varv utom rel.fm fr, virkas i bakre mb. Rel.fm fr + fm tills om första fm och hst, 1 fm var och en av i följande 4 m, * rel.fm + fm tills i nästa hst och st (en minskning), 1 fm i var och en av följande 3 m, rel.fm fr om fm, fm i var och en av följande 5 m, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i rel.fm.

Varv 24: Färg 4 3 lm i rel.fm tills, hst, fm, hst, st, st + hst tills i följande 2 maskor, * hst, st, dst, st, hst, fm, hst, st, st+hst tills i följande 2 m, upprepa från * och efter sista st, avsluta med sm i 3:e lm.

Varv 25: Färg 1 Alla maskor på detta varv virkas i bakre mb, utom rel.fm fr om fm. Stående fm 3:e lm från föregående varv, fm i hst, rel.fm fr om fm, 1 fm i var och en av följande hst och st, * rel.fm fr + fm tills i följande 2 m, fm i var och en av följande 4 m, rel.fm fr om nästa fm, fm i var och en av följande 2 m, upprepa från * varvet runt och efter sista fm avsluta med sm i första fm.

Varv 26: Färg 2 Alla maskor på detta varv virkas i bakre mb utom den första fm som virkas genom båda mb. Stående fm i första fm, hst, st, * hst i var och en av följande 2 m, 2 st tills i följande 2 m, 1 hst i var och en av följande 3 m, st i rel.fm, upprepa från * varvet runt och efter sista hst, avsluta med sm i första fm.

Varv 27: Färg 1 Alla maskor på detta varv virkas i bakre mb. Stående fm i fm, 1 fm i var och en av följande 4 m, 2fmtills i följande 2 m, *1 fm i var och en av följande 5 fm, 2 fmtills i följande 2 m, upprepa från * och avsluta med sm i första fm.

Varv 28: Färg 3 Alla maskor på detta varv virkas i bakre mb. 3 lm i fm, 1 st i var och en av följande 3 m, * 2 hst tills i följande 2 m, st i följande 4 m, upprepa från *efter sista hst, avsluta med sm i 3:e lm.

Varv 29: Färg 1 Alla maskor på detta varv virkas i bakre mb, utom rel.fm fr om fm. Stående fm i 3:e lm, fm i nästa m, * rel.fm fr om nästa m, fm i följande 2 m, upprepa från * varvet runt och efter sista fm avsluta med sm i första fm. Klipp inte av tråden.

Varv 30: Lm, fm i första fm, 1 fm i var och en av alla m varvet runt. Avsluta med sm i första fm. Klipp av tråden med en lång ände så att du kan virka eller sy ihop din vante från avigsidan.

Tummen

Färg 2

Varv 1: Gör 23 fm i tumringen varav den första blir en stående fm, avsluta med sm i första fm.

Alla varv fortsättningsvis börjar med en lm (räknas ej som fm) och avslutas med en sm i första fm.

Varv 2 – 4: Fm i fm. 23 fm.

Varv 5: Fm i fm, men gör 3 stycken 2fmtills jämnt fördelat över varvet. Du har 20 fm.

Varv 6 – 7: Fm i fm. Du har 20 fm.

Varv 8: Fm i fm , men gör 2 stycken 2fmtills jämnt fördelat på varvet. Du har 18 fm.

Varv 9: Fm i fm. 18 fm

Varv 10: Fm i fm, men gör 3 stycken 2fmtills jämnt fördelat över varvet. Du har 15 fm.

Varv 11 – 13: Fm i fm. Du har 15 fm.

Varv 14: *Fm, 2 fmtills, upprepa från * varvet runt. Du har 10 fm.

Varv 15: 2fmtills varvet runt. Du har 5 fm. Klipp av tråden.

Dra ihop öppningen och fäst alla trådar på vantens insida.