Windy Day Sjalen

 

20170627_110259000_iOS

20170626_100735000_iOS

Design Ellinor Widéen @frostvirka

frostvirka@gmail.com  Copyright All rights reserved Ellinor Widéen

 

Garn: Scheepjes Whirl 1 nystan

Virknål: 4,0

Bredd: 47 cm

Längd: 142 cm

 

Förkortningar:

Fm – fast maska

Lm – luftmaska

Lmb – luftmaskbåge

Hö – hoppa över

St – stolpe

Sm – smygmaska

 

Lägg upp 100 lm.

Varv 1

Fm i den andra lm från nålen räknat, fm i följande 3 lm * 5 lm, hö 3 lm, fm i följande 5 lm. Upprepa från * varvet ut, men avsluta med 4 fm. Du har nu 12 lmb med 5 fm mellan varje, utom i början och slutet av varvet där du istället har 4 fm.

Varv 2

1 lm, (räknas som fm), fm i följande 2 fm, *3 lm, 1 fm om lmb, 3 lm, hö 1 fm, fm i följande 3 fm, upprepa från * varvet ut. Varvet börjar och slutar med 3 fm.

Varv 1 – 2

Varv 3

1 lm (räknas som fm), fm i nästa fm, *3 lm, fm om lmb, fm i fm, fm om lmb, 3 lm, hö 1 fm, fm i nästa fm, upprepa från * varvet ut. Varvet börjar och slutar med 2 fm.

Varv 4

3 lm (räknas som st), st i nästa fm, 2 lm, *1 fm om nästa lmb, fm i följande 3 fm, 1 fm om nästa lmb, 5 lm, upprepa från * varvet ut, men avsluta sista gången med 2 lm och st i de två sista fm (varav den sista är en lm). Detta varv är det enda varv som börjar och slutar med 2 st.

Varv 3 – 4

Varv 5

1 lm (räknas som fm), fm i nästa st, *3 lm, hö nästa fm, fm i följande 3 fm,  3 lm, fm om lmb, upprepa från * varvet ut, men avsluta med fm i de två sista st på varvet (varav den sista blir i den 3:e lm). Varvet börjar och slutar med 2 fm.

Varv 6

1lm (räknas som fm), fm i nästa fm, *fm om nästa lmb, 3 lm, hö nästa fm, fm i fm, 3 lm, fm om nästa lmb,  fm i  fm, upprepa från * varvet ut, men avsluta med en fm i den sista fm (som är en lm).

Varvet börjar och slutar med 3 fm.

Varv 5 – 6

Varv 7

1 lm, (räknas som första fm), fm i följande 2 fm, fm om lmb, *5 lm, fm om nästa  lmb, fm i följande 3 fm, fm om nästa lmb, upprepa från * varvet ut, men avsluta med fm om sista lmb, och fm i de sista 3 fm (varav den sista är en lm). Du har 12 lmb med 5 fm mellan varje, men i början och slutet på varvet ska det vara 4 fm.

20170628_133112596_iOS

Varv 7

Upprepa varv 2 -7 till önskad längd. Jag har gjort 11 upprepningar.

Mellanvarv:

När du är klar med varv 7 sista gången:

1 lm (räknas som första fm), fm i nästa fm och  i varje fm varvet ut,  (3 fm om varje lmb, utom i den första och sista där du gör 2 fm om lmb. = 97 fm.

20170628_133813663_iOS

Mellanvarv

Mönster 2

Varv 1

5 lm (räknas som st + 2 lm), * hö nästa fm, fm i nästa fm, 2 lm, hö 1 fm, st i nästa fm, 3 lm, hö 3 fm, st i nästa fm, 2 lm. Upprepa från * varvet ut, avsluta med st i sista fm (som är en lm).

Du har nu 12 st 3-lmb och 12 grupper med st + 2lm +fm + 2 lm +st.

Varv 2

5 lm (räknas som st + 2 lm), fm om 3-lmb, 2 lm, *st i nästa st, 3 lm, st i nästa st, 2 lm, i fm om nästa 3-lmb, 2 lm. Upprepa från * varvet ut, avsluta med st i 3 lm.

Upprepa varv 1 och 2 till önskad längd. Jag har gjort 35 upprepningar.

Varv 1 -2

Mellanvarv innan mönster 1:

På ett avigt varv, 1 lm, fm i första st, 4 fm runt 3-lmb, *fm i st, fm runt 2-lmb, fm i fm, fm runt 2-lmb, fm i st, 3 fm runt 3-lmb. Varvet ut. Runt den sista 3-lmb virkas 4 fm. Avsluta med fm i 3:e lm. Totalt 99 fm.

Dags för mönster 1, varv 1 igen.

Sen upprepas varv 2-7 till önskad längd. Jag har gjort 11 upprepningar.

 

Spetskant runt sjalen:

Kant runt hela sjalen med fm. På kortsidorna är det 4 fm i de fyra första fm, * 3 fm runt  lmb,  fm i 5 fm, upprepa från * kortsidan ut och den avslutas med fm i de fyra sista fm.

På långsidorna får du fördela fm jämnt. Avsluta med sm i första fm.

Varv 2

3 lm, (räknas som st + 1 lm) *hö fm, st i nästa fm, 1 lm, upprepa från * varvet runt, förutom i hörnen där det virkas st+2lm+st i samma m. Avsluta med sm i 2:a lm.

Varv 3

Lm, fm om lmb, *7 lm, sm genom båda lmb i den 2:a av de 7 lm, 6 lm, sm i samma m som den förra sm, 5 lm, sm i samma m som förra sm, 1 lm, hö st, fm om nästa lmb, fm i st, fm om nästa lmb. Upprepa från * varvet ut. Avsluta med 2 fm runt samma lmb som den första fm. Avsluta med en sm i första fm.

 

Tips: Blocka för att få den jämn och fin.