Kulig grytlapp del 2

grytlappgrytlapp 2

Nu ska du virka grytlappens baksida, men bara med grå färg.

Virka på samma sätt som framsidan, men på varv 4, 8, 12 och 16 virkas 1 fm i varje fm, det görs inga lmb. Du ska heller inte klippa av tråden på något varv och inga maskor görs i bakre mb.

Efter varv 19, gör ett varv extra utan ökningar, fm i varje m. Gör sen varv 20 – 22.

Fäst trådarna.

Hopvirkning
Mörkgrå
Lägg cirklarna med avigsidorna mot varandra. Virka ihop med fm genom bakre mb på båda cirklarna.

Gör en hängare med rött garn i den mittersta av de mörkgrå fm, gör en sm, 16 lm, sm i samma fm. Klipp av tråden och fäst trådarna.