Kudde Sommaräng

20170711_085642000_iOS

Design Ellinor Widéen @frostvirka

frostvirka@gmail.com  Copyright All rights reserved Ellinor Widéen

Garn: Scheepjes Catona

3 nystan 105 Bridal White

1 nystan 413 Cherry

1 nystan 510 Sky blue

1 nystan 513 Apple green

1 nystan 515 Emerald

Virknål 3,0

Storlek på kudden 45 x 45 cm

 

Förkortningar:

Sm – smygmaska

Lm – luftmaska

Fm – fast maska

St – st

Hst – halvstolpe

Lmb – lmb

Hö – hoppa över

2 st tills – När du gör första st, gör bara en genomdragning, sen gör du  en till st med bara en genomdragning, gör ett omtag och dra igenom alla  3 öglor på nålen.

 

Lägg upp 96 lm. Färg 105

Varv 1:  2 lm, 2 st tills i 6:e m från nålen, *2 lm, 2 st tills i samma maska som den förra 2st tills,  2 lm, 2st tills i samma m som tidigare, 2 lm, 2st tills i samma m, hö 3 m, fm i nästa m, hö 3 m, 2 st tills i nästa m, upprepa från * varvet ut, avsluta med fm i sista lm. Klipp av tråden. Vänd på arbetet.

Varv 2:  Färg 510     Stående st i första fm, *st i 2st tills, st i nästa 2st tills, 3 lm, fm om lmb, 3 lm, st i följande två  2st tills, upprepa från * varvet ut, men avsluta med st i lm efter sista 2 st tills. Vänd på arbetet.

Varv 3:  1 lm ( vändmaska), hö första st, fm i de följande 2 st, *3 lm, fm i fm, 3 lm, fm i nästa st, 2 lm, hö 2 st, fm i nästa st, upprepa från * varvet ut, men avsluta med fm i den näst sista st efter 3 lm, fm i sista st. Vänd på arbetet.

                        Varv 1-3

Varv 4:  3 lm ( räknas som st) st i samma maska, 2 lm, st i samma maska som de tidigare st, 1 lm, hö fm och 3-lmb *fm i fm, hö 3- lmb, st + 2 lm + st + 2 lm + st + 2 lm + st om 2-lmb, hö fm och 3 lm, upprepa från * varvet ut,  men avsluta med st + 2 lm + st + 1 lm + st i fm som är gjord i 2:a st från varv 2. Klipp av tråden. Vänd på arbetet.

Varv 5:    Färg 413    Sm i första st, 4 lm, hö nästa st, 2 st tills om lmb, hö st, 2 st tills i utrymmet mellan den överhoppade st och fm, *hö fm, 2 st tills i st, 2 st tills i nästa st, 3 lm, fm om lmb, 3 lm, 2 st tills i st, 2 st tills i nästa st, upprepa från * varvet ut, men avsluta med 2 st tills i näst sista st, 3 lm , fm i sista st (som består av 3 lm).

Varv 4                                             Varv 5 + 6

Varv 6: 4 lm, * fm i 2 st tills, 2 lm, hö 2 stycken 2 st tills, fm i nästa 2 st tills, 3 lm, fm i fm, 3 lm, upprepa från * avsluta med 3 lm, fm i sista lm.

Varv 7:  1 lm, hö 3 lm, *2 st tills + 2 lm + 2 st tills + 2 lm + 2 st tills + 2 lm + 2 st tills om 2-lmb, hö 3-lmb, fm i fm, hö 3-lmb, upprepa från * avsluta med fm i sista lm. Klipp av tråden.

20170701_153204945_iOS

                                                                        Varv 7

Varv  2 – 7 görs totalt 9 gånger.

Virka sedan varv 2 – 6, en gång. Du har nu en kvadrat.

Kant runt kvadraten:

Virkas från rätsidan.

Varv 1:  Fm i fm, *3 fm om 3-lmb, fm i fm, 3 fm om 3-lmb, fm om 2-lmb, upprepa från *, men avsluta med 2 fm om sidans sista 3-lmb och fm i sista fm.

1 lm, fördela fm jämnt längst nästa sida så att det blir 96 fm även där,

1 lm,

Längs nästa sida virkar du fm i första fm, 2 fm runt  3-lmb, *  2 fm runt 2-lmb, 3 fm runt 3-lmb, 3 fm runt nästa 3-lmb, upprepa från * sidan ut, men avsluta med 2 fm om  sidans sista 3-lmb, fm i sista lm.

1 lm, fördela fm jämnt längst nästa sida så att det blir 96 fm även där, avsluta med lm, sm i första fm.

Varv 2: Grön 513    Stående fm i första fm, *lm, hö fm, fm i nästa fm, upprepa från * varvet ut. Virka fm + lm + fm i samma maska i varje hörn. Avsluta med lm, sm i första fm. Klipp av tråden.

Varv 3: Grön 515   Stående fm i någon lmb, *lm, hö fm, fm om nästa lm, upprepa från * varvet ut, avsluta med lm, sm i första fm. Klipp av tråden.

Varv 4:  Grön 513   Stående fm i någon lmb, *lm, hö fm, fm om nästa lm, upprepa från * varvet ut, avsluta med lm, sm i första fm. Klipp av tråden.

Nu kan du välja om du gör en likadan baksida, eller om du gör det tvådelade bakstycket som kan tas av.

Bakstycke – 2 -delat:

Detta är virkat i sk. mossvirkning.

Del med knappar:

Lägg upp 105 lm.

Varv 1:   1 lm (vändmaska) Fm i andra lm från nålen, * lm, hö lm, fm i nästa lm, upprepa från * varvet ut.

Varv 2:   1 lm (vändmaska), fm i första fm och om lmb, *lm, fm om nästa lmb, upprepa från * varvet ut, avsluta med fm i sista fm.

Varv 3:  1 lm (vändmaska), fm i första fm,*lm, hö fm, fm om nästa lmb, upprepa från * varvet ut, avsluta med fm.

Varv 4:  1 lm (vändmaska), fm i första fm och om lmb, *lm, fm om nästa lmb, upprepa från * varvet ut, avsluta med fm i sista fm. Klipp av tråden.

Varv 5: Grön 513   Stående fm i första fm, *lm, hö fm, fm om nästa lmb, upprepa från * varvet ut.

Varv 6:  Som varv 2. Klipp av tråden.

Varv 7: Färg 105   Stående fm i första fm, *lm, hö fm, fm om nästa lmb, upprepa från * varvet ut.

Varv 8-10: Upprepa varv 2. Klipp av tråden.

Varv 11 – 12: Grön 515   Upprepa varv 5 – 6. Klipp av tråden.

Varv 13 – 16:  Upprepa varv 7 – 10. Klipp av tråden.

Upprepa varv 5 -16 tills du har 13 vita partier.

Avsluta den här delen med att göra varv 5 – 6  med grön 513, fäst alla trådar.

 

Del med knapphål:

Varv 1 – 16 lika som andra delen.

Varv 17 – 24:  Som varv 5 – 12

Varv 25: Som varv 7

Varv 26:  Börja med mossvirkning, efter 13 fm (med lm emellan) virka 4 lm, hö fm + lm + fm, fortsätt mossvirkning, efter 13 fm, virka 4 lm, hö fm + lm + fm, fortsätt mossvirkning, efter 12 fm, virka 4 lm, hö fm + lm + fm, mossvirkning till varvets slut (13 fm).

Varv 27: Som varv 7 men virka fm+lm+fm runt lmb (knapphål). Klipp av tråden. Vänd inte på arbetet.

Varv 28 OBS Virka från rätsidan.  Fm i första fm,*hö lm + fm, 5 st om nästa lm, hö fm + lm, fm i nästa fm, upprepa från * varvet ut. Avsluta med fm i sista fm.

Fäst alla trådar.

Lägg båda delarna lite omlott så att det mörkgröna fältet på knapphålsdelen ligger över den ljusgröna delen på knappdelen. Sätt en nål på båda sidorna så att delarna håller ihop. Virka ett varv med fasta maskor med grön 515, på de två ställen där delarna ligger omlott. Fäst tråden. Blocka gärna denna del så att den blir slät och får samma storlek som kuddens framsida, alternativt gör fler varv med fasta maskor runt delen.

Hopvirkning av fram- och baksida:

Varv 1: Färg 515 Lägg delarna med avigsidorna mot varandra. Virka från framsidan. Virka fm genom bakre mb på båda styckena varvet runt. Fäst tråden.

Varv 2: Färg 513 Virkas endast i bakre mb. Fm i första fm på en sida, *hö 2 fm, 5 hst i nästa fm, hö 2 fm, fm i nästa fm, upprepa från * varvet runt. Avsluta med sm i första fm. Fäst tråden.

20170707_125126490_iOS