Winter Flower Mandala -svenska

20171226_065847665_iOS

Garn: Scheepjes Cahlista från Favoritgarner
1 nystan av följande 3 färger: 501, 516 och 517
Nr 110  (2 nystan om du virkar fast, 3 om du virkar löst)
Scheepjes Lizzy silvertråd

Nål:4,5

Förkortningar:
hö – hoppa över
m – maska
mb – maskbåge
fm – fast maska
sm – smygmaska
st – stolpe
hst – halvstolpe
dst – dubbelstolpe
lm – luftmaska
ngn – någon
picot – 3 lm, sm i den första lm
2 st tills – 2 stolpar tillsammans. Virka 2 st, men gör inte sista genomdraget utan behåll m på nålen (= 3 m), omslag och dra garnet genom de
3 m.

När du byter färg: Börja det nya varvet med antingen stående st, eller sm och 3 lm. Om det är en dst, gör en stående dst eller sm och 4 lm.

OBS Bilderna är på min vårvariant (Spring Flower Mandala) av denna duk, men den är inte klar och visar endast varv 1 – 15. Så fort den är klar kommer även bilder och färgnummer på hela den varianten.

Med färg 501, gör 5 lm, slut till en ring med en sm.

Varv 1
Färg 501
12 st om ringen, sm i första st. Klipp av tråden.

Varv 2
Färg 517
3 st (= stolpgrupp) mellan varannan st,  2 lm mellan varje stolpgrupp. Avsluta med sm i första st. Klipp av tråden.

Varv 3
Färg 516
*St + lm + st om lmb, hö st, st + lm + st i nästa st, hö st, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Klipp av tråden.

Varv 4
Färg 501
*5 st om lmb, fm om utrymmet mellan 2 st , upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Totalt 12 grupper med 5 st.

20171226_154958161_iOS

Varv 5
Färg 110
Alla m på detta varv virkas i bakre mb.
*Dst i fm, st, hst,  fm, hst, st,  upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första dst. Klipp av tråden.

Varv 6
Färg 517
*3 st i en dst, lm, hö 2 m, 3 st i fm, lm, hö 2 m,  upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Klipp av tråden. Totalt 24 stolpgrupper.

Varv 7
Färg 516
St  + lm + st (= ett V) om lmb,  lm,*  från * varvet runt, avsluta med sm i första st. Klipp av tråden. Totalt 24 V.

Varv 8
Färg 501
*5 st om  lmb i ett V,  fm om lmb före nästa V,  upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. Klipp av tråden. Här kan duken se vågig ut men det rättar till sig efter nästa varv.

20171226_155159404_iOS

Varv 9
Färg 110
Virkas i bakre mb.
* Fm i den mittersta st i någon stolpgrupp, hst, 2 st tills i sista st i stolpgruppen och i den första i nästa stolpgrupp (fm hoppas över), hst, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första fm.

Varv 10
Färg 110
En st i varje m varvet runt.  96 st. Klipp av tråden.

Varv 11
Färg 517
3 st i varannan st varvet runt. Totalt 48  3st-grupper. Klipp av tråden.

Varv 12
Färg 516
St  + lm + st (ett ”V”)mellan varje stolpgrupp, med 1 lm mellan varje V, avsluta med sm i första st. Klipp av tråden. Totalt 48 stycken ”V”.

20171226_155341337_iOS

Varv 13
Färg 501
*5 st om  lmb i ett V, fm om nästa lmb i ett v,  upprepa från * varvet runt avsluta med sm i första st. Klipp av tråden.  Totalt 24 stycken 5st-grupper med en fm mellan varje.

20171225_183154212_iOS

Varv 14
Färg 110
Alla m virkas i bakre mb.
*Fm i den mittersta av 5 st, hst, 1 st i var och en av följande 3 m, hst, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första fm.

20171225_194159660_iOS

Varv 15
Färg 110
6 lm,* hö 2 m, fm i nästa m, 5 lm,  upprepa från * varvet runt, avsluta med sm i första lm. Totalt 48 lmb.

20171225_201403948_iOS

Varv 16
Färg 110
3 lm + 3 st i samma m,* 2 lm, fm om lmb, 4 lm, hö fm, fm om nästa lmb, 2 lm, 4 st i fm, upprepa från * varvet runt, men sista gången avslutas varvet med sm i 3:e lm efter 2 lm. Klipp av tråden.

Varv 17
Färg 517
*3 st mellan de mittersta av 4 st, 1 lm, 2 st + lm + 2 st om 4-lmb, 1 lm, upprepa från * och avsluta med sm i första st. Klipp av tråden.

Varv 18
Färg 516
Om varje 1-lmb virkas st + lm + st (=ett v) och med en lm mellan varje v. Totalt 72 V. Klipp av tråden.

Varv 19
Färg 501
*5 dst om lmb i ett v, fm om lmb i nästa v, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första dst. Klipp av tråden.

Varv 20
Färg 110
*Fm i den mittersta av 5 dst, hst, 1 st i var och en av följande 3 m, hst, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första fm.

Varv 21
Färg 110
1 lm (räknas som första fm), fm i varje m, men 2 fm i var 18:e m. Avsluta med sm i första lm.

Varv 22
Som varv 21 men med 2 fm i var 19:e m.

Varv 23
Som varv 21 men med 2 fm i var 20:e fm.

Varv 24
Som varv 21, men alla m görs i bakre mb och 2 fm i var 21:a m. Fäst trådarna.

Varv 25
Med Lizzy glittertråd, eller i Catona
Fm i bakre mb, *2 lm, sm i främre mb på varv 23 en m till vänster, 2 lm, hö en m på varv 24, fm + picot + fm i bakre mb på nästa m, upprepa från * varvet runt men avsluta med sm i första fm efter sista picoten (den görs i samma m som din första fm). OBSEftersom det är fler m på varv 24 än varv 23, kommer du på några ställen hö 2 m på varv 24 i stället för en. Det behöver du göra när sm på varv 23 hamnar rakt under fm på varv 24. Sm ska hela tiden göras en m till vänster på varv 23.

❤️ Support my Design

20171227_095030568_iOS